Tietosuoja

Evästeet ja rekisteriselosteet

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt tietosuojakäytäntömme.

Markkinointirekisterin tietosuojaseloste 

Medipudas Oy:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste 1.4.2019

Rekisterinpitäjä
Medipudas Oy 2889404-2 Kauppatie 1 L 3 93100 PUDASJÄRVI
puh:   +358 44 978 6084 arkisin 9-13


Yhteyshenkilö rekisterin tietoja koskevissa asioissa tietosuojavastaava Vesa-Matti Ritola info@medipudas.fi


Rekisterin nimi Medipudas Oy:n markkinointirekisteri.


Rekisterin pitämisen perusteMedipudas Oy:n sähköinen uutiskirje, joka lähetetään noin 4-6 kertaa vuodessa. Koulutuksiin, webinaareihin, e-kursseihin, e-kirjoihin tai muihin sähköisiin tuotteiisin liittyvä markkinointiviestintä.

Rekisteriin liittyvät sivustot:www.medipudas.fiwww.raudanpuute.fi

Rekisterin tarkoitusAsiakasrekisteriin kerättyjä sähköpostisoitteita säilytetään ainoastaan uutiskirjeen lähetystä varten.  Uutiskirje sisältää Medipudas Oy:n  artikkeleita sekä ajankohtaisia uutisia.

Rekisterin sisältöRekisteriin kerätään uutiskirjeen tilaajan sähköpostiosoite. Uutiskirjeen tilannut henkilö voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. 

Henkilötietojen luovuttaminen Rekisteriin kerättyjä sähköpostiosoitteita ei luovuteta muille osapuolille. Asiakas voi milloin tahansa tiedustella Medipudas Oy:n keräämiä tietoja itsestään. Medipudas Oy voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Rekisterin tietolähteetSähköpostiosoitteet saadaan markkinointirekisteriin, kun asiakas tilaa uutiskirjeen tai muita e-palveluita www.raudanpuute.fi tai www.medipudas.fi sivuston kautta. 

Rekisterin suojausAsiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja.

Medipudas Oy voi tarvittaessa myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Asiakkaalla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuilleUutiskirje tai e-tuotteet voivat mahdollisesti sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole Medipudas Oy:n hallinnassa eikä yritys vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai sen sisältämistä linkeistä. Uutiskirjeen tai e-tuotteiden tilaajaan tulee tutustua itse kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuoja-asetuksiin sekä käyttöehtoihin.

Lisätietoja Rekisteriin liittyvissä lisäkysymyksissä voit olla yhteydessä Medipudas Oy
Kauppatie 1L3 93100 Pudasjärvi p. +358 44 978 6084 arkisin 9-13 info@medipudas.fi


Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 01.04.2019

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Medipudas Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste 1.4.2019

Rekisterinpitäjä
Medipudas Oy2889404-2Kauppatie 1 L 3 93100 PUDASJÄRVI
Toimitusjohtaja Vesa-Matti Ritola puh:   +358 44 978 6084 arkisin 9-13
Yhteyshenkilö rekisterin tietoja koskevissa asioissa: tietosuojavastaava Vesa-Matti Ritola 
Rekisterin nimi: Medipudas Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja käsitellään tai voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakaspalvelun ja asiakasuhteiden hoito ja seuranta
 • Asiakassuhteiden analysointi, raportointi sekä muut asiakkuuksiin ja Medipudas Oy:n liiketoimitaan liittyvät tarkoitukset. 
 • Asiakaspalautteiden, asiakastyytyväisyystietojen kerääminen,  käsittely ja raportointi. Tietosuojalainsäädännön puitteissa ja sen asettamissa rajoissa voidaan käsittelytehtäviä ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan rekisteröidystä tallentaa ja kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja: Henkilön nimi, huollettavan nimi, mahdollinen huoltaja, henkilötunnus, asiakasnumero, kieli, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kotiosoite sekä muita yhteystietoja.
Asiakasrekisteriin rekisteröidyn itse tuottamaa tietoa: 

 • asiakaspalautteet
 • omaehtoisesti annetut  lisätiedot itsestään
 • toiveet
 • harrastus ja muut vastaavat lisätiedot
 • hoitoon osallistuvien henkilöiden tietoja, kuten ammattihenkilöt terveydenhuoltoyksikössä
 • palveluiden käyttämisen, toimintayksiköiden käyttämisen ja muiden seikkojen tallentaminen 
 • kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja asiakkaan itse määrittelemänä
 • tietojen käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennus-, käynti-, vastaanottotietoja
 • tietolähde siitä, mistä tiedot on saatu kuten vastaanotto, puhelinvastaanotto, yhteydenottolomake, sähköposti tai muu tapa
 • yhteydenottopyynnöt
 • verkkosivujen suunnitteluun, kehittämiseen ja palveluiden laadun tarkastamiseen liittyvät kyselylomakkeet tai vastaavat tiedot
 • laskutuksen järjestämiseen annetut tiedot 

Henkilötietojen säilytysajat
Henkilötietoja säilytetään Medipudas Oy:n asiakasrekisterissä, kunnes voidaan katsoa Medipudas Oy:n ja rekisteröidyn asiakassuhteen päättyneen. Päättymisajan määrittelee rekisteröidyn viimeisin palvelukontakti Medipudas Oy:n. Tietoja säilytetään säännönmukaisesti vain tarpeellinen aika tai lain erikseen määrittelemät ajat.
Tietolähteet Ensisijaisesti tietoja saadaan rekisteröidystä seuraavasti:

 • Rekisteröidyn asiakkuuteen liittyvä tieto
 • Rekisteröidyn itse tuottama tieto
 • Palveluiden käytön, viestinnän ja asioinnin tapahtumien antama tieto
 • Varmennus- ja tunnistautumistiedot
 • Osoite-, päivitys-, luottotietoa tai vastaavia palveluita tarjoavien palveluiden tarjoama tieto 
 • Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä ja muiden tunnettujen järjestelmien antama tieto 

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Asiakastietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle säännönmukaisesti.


Rekisterin suojauksen periaatteiden kuvaus:
Manuaalista tietoa ja aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain niillä erikseen määritellyillä henkilöillä, jotka tietoa saavat käyttää. Digitaaliseen aineistoon ja tietoon pääsy on vain sen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Erikseen määritellyt käyttöoikeudet ja niiden tasot määritetään niille käyttäjille, jotka tarvitsevat sitä tehtävänsä hoitamiseen. Käyttöoikeus on aina määritelty mahdollisimman suppeaksi ja vain kyseiseen tehtävänkuvaan riittäväksi.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä rekisteröidyn oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: 
Rekisteröidyn on yksilöidysti se tietojaan koskeva kohta, jota haluaa muutettavan. Rekisteröidyllä on oikeus esittää vastustamista mihin tahansa asiakasrekisteriin liittyvään tietoon, mikäli se on yksilöitävissä kyseiseen rekisteröityyn. Tietoja voidaan kerätä sekä yksilöllisesti että anonyymisti, jolloin yksilöintiä ei voida tehdä. 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyviä rekisteröidyn muita oikeuksia: 
Rekisteröidyllä on oikeus saada ja tarkastaa tallennetut tietonsa, mikäli ne ovat yksilöitävissä.Kaikki tieto, mitä yksilöidysti voidaan esittää rekisteröidystä, on rekisteröidyn oikeus saada tarkastaa Medipudas Oy:n asiakasrekisteristä. Tarkastaminen on pääsääntöisesti maksutonta rekisteröidylle, tarkastuspyyntö tehdään Medipudas Oy:lle kohdan yhteydenotot määrittelemällä tavalla.

Rekisteröidyn  on oikeus vaatia tietojen oikaisua, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö virheellisiin, korjattaviin tai poistettaviin tietoihin on rekisteröidyn tehtävä kirjallisesti, puhelimitse tai muulla tavalla  henkilökohtaisesti. Tarkastusoikeutta voidaan rajata tai se voidaan evätä laissa säädetyillä perusteilla.  Rekisteröity voi rajoittaa tietojensa käsittelyä sen ajan, kun Medipudas Oy käsittelee tietojen virheitä, korjauksia tai poistamista. 

Rekisteröity on oikeutettu tekemään valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterinpitäjä Medipudas Oy ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 


Muut rekisteröidyn asiakkaan tai palvelun käyttäjän oikeudet:
Rekisteröity on oikeutettu peruuttamaan suostumuksensa ilmoittamalla siitä Medipudas Oy:lle kohdan Yhteydenotot ohjeen mukaisesti. 


Yhteydenotot:
Medipudas Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa luotettavalla menetelmällä ennen toimenpiteitä. 

Kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn ja omiin oikeuksiin on rekisteröidyn otettava yhteyttä:
Medipudas Oy Kauppatie 1 L 3 93100 Pudasjärvi p. +358 44 978 6084 arkisin 9-13 info@medipudas.fi