Lapset

Lasten raudanpuute -oireetLASTEN
RAUDANPUUTE
-OIREET

LÄÄKÄRI ILONA RITOLA

Puolen vuoden iästä lähtien lapsi on erityisessä riskissä raudanpuutteen kehittymiselle. 

Etenkin alle 2-vuotiaiden nopean kasvun vaihe saattaa heidät alttiiksi raudanpuutteelle. Samaan aikaan aivot kehittyvät nopeasti ja kuluttavat muun kehon ohella rautavarastoja. WHO:n mukaan alle 5-vuotiaat lapset ovat erityisessä riskissä raudanpuutteen kehittymiselle.

Raudanpuute saattaa vaikuttaa lapsen kehitykseen useilla osa-alueilla heikentäen lapsen älyn, motoriikan ja käytöksen tasoa. Joidenkin tutkimusten mukaan pitkäkestoisen raudanpuutteen vaikutukset kehitykseen saattavat olla pysyviä. Tutkimustulokset ovat tässä vaiheessa vielä ristiriitaisia ja lisää tutkimuksia tarvitaankin asian varmistamiseksi.

Neuvolassa saatetaan mitata hemoglobiini sormenpäästä, joka ei ole riittävä tutkimus raudanpuutteen poissulkuun. 

Raudanpuuteanemiassa rautavarastot ovat tyhjät ja aivot ovat saattaneet olla vähäisillä raudoilla jo pitkään, jolloin niiden kehitys on saattanut vaarantua. Siksi on tärkeää raudanpuutetta epäillessä hakeutua tutkimuksiin ajoissa.

Minkälaisia oireita eri ikäisillä lapsilla voi olla?

Täytyy huomata, että nämä oireet ovat mainittu eri tutkimuksissa, eivätkä suoraan tarkoita sitä, että yksittäinen henkilö kärsisi raudanpuutteesta. Enemmänkin ne antavat aihetta epäillä asiaa.

Alle 7-vuotiaiden raudanpuuteoireet:

 • motorinen levottomuus, etenkin nukkumaan mennessä
 • kasvukivut, levottomat jalat
 • päänsäryt
 • ruokahaluttomuus
 • ärtyneisyys, hermostuneisuus
 • kiukkuisuus
 • toistuvat infektiot
 • puheen kehityksen viivästyminen
 • motorisen kehityksen viivästyminen
 • vaalea iho ja mustat silmänaluset

Kouluikäisten raudanpuuteoireet:

 • väsymys, päiväunien tarve
 • ärtyneisyys, hankala uhmaikä
 • tarve syödä syötäväksi kelpaamatonta
 • levottomat jalat
 • keskittymiskyvyttömyys
 • koulumenestyksen kärsiminen
 • keskittymiskyvyttömyys
 • impulssikontrollin häiriö
 • motorinen levottomuus, tarve heilutella käsiä tai jalkoja
 • selittämätön hengenahdistus pienessäkin rasituksessa
 • lihasten väsyminen ja jalkojen pistely
 • toistuvat infektiot
 • selittämättömät päänsäryt
 • selittämättömät vatsakivut, ruokahaluttomuus
 • selittämättömät nielemisvaikeudet

Monet näistä oireista voivat johtua muistakin tiloista, kuin raudanpuutteesta, jotka saattavat vaatia lääkärissä käyntiä pikaisestikin.

Keneltä kannattaa mitata rautavarastot?

 • lapset joilla on ollut kuumekouristuksia
 • ADHD:ta sairastavat
 • autismin kirjon häiriöitä sairastavat
 • lapset joilla on todettu kasvun tai kehityksen viivästymä 
 • hankalaa ihottumaa sairastavat
 • kasvissyöjät tai ruuan kanssa nirsoilevat
 • jos ravinnossa on vähän rautaa tai c-vitamiinia
 • toistuvista infektioista kärsivät lapset
 • lapsella on huolestuttavaa väsymystä
 • täysimetyksen jatkuessa yli 6 kk
 • ruokavaliossa maitoa yli puoli litraa päivässä
 • korvikemaidolla olevat, joiden korvikkeessa on vähäinen rautapitoisuus
 • ennenaikaisena syntyneet ja ne joiden napanuora katkaistu välittömästi synnytyksessä
 • alle 3 kg painoisina syntyneet (alle 2.5 kg:lle suositellaan rautatipat vuoden ikäisiksi rutiinisti)
 • äidillä ollut raskausajan raudanpuute, erityisesti viimeisen 10 raskausviikon aikana

Miten päästä raudanpuutetutkimuksiin?

Mikäli et ole saanut lähetettä neuvolasta tai kouluterveydenhuollosta, voit käydä kokeissa myös itsenäisesti, sillä monet yksityiset laboratoriot ottavat verikokeita ilman lääkärin lähetettä.

Useimmat julkiset laboratoriot ottavat kokeita myös yksityislääkärin lähetteellä. Tällöin kokeista saa kelakorvauksen ja ovat osa sairauden tutkimista ja hoitoa. Näin myös vakuutusyhtiö korvaa tutkimukset useimmista sairauskuluvakuutuksista.

Miten raudanpuutetta tutkitaan?

Rautavarastojen arviointiin tarvitaan useita verikokeita, kuten:

Näiden lisäksi yksilöllisesti voidaan tarvita lisälaboratoriokokeita kokonaistilanteen kannalta, kuten

Mitä hyötyä on raudanpuutteen havaitsemisesta ajoissa?

Jos raudanpuute havaitaan vasta sitten, kun hemoglobiini putoaa alle viitealueen, lapsen neurologinen kehitys on saattanut kärsiä jo useita vuosia raudanpuutteesta. Kuten aiemmin mainitsin, tutkimusnäyttö ei ole kuitenkaan vielä riittävän vahvaa asian varmistamiseksi, mutta antaa syytä epäillä asiaa.  Tiedetään kuitenkin, että raudanpuute aiheuttaa moninaisia elämää haittaavia ja rajoittavia oireita jo ennen anemian kehittymistä.

Voiko lapselle antaa omatoimisesti rautalisää?

Ei kannata. Pohjoismaissa esiintyy poikkeuksellisen paljon geenivirhettä, jonka seurauksena elimistö saattaa kerryttää tavallista enemmän rautaa, niin että se on haitallista. Monivitamiininen sisältämä rauta ei taas riitä raudanpuutteen korjaamiseen.

Aikuisten rautavalmisteet eivät ole tarkoitettu lapsille niiden nopean yliannosteluriskin vuoksi. Joitakin rautavalmisteita voi käyttää myös alle 12-vuotiailla, turvallisimmin lääkärin ohjeella ja seurannassa.

Tärkeintä on se, että lasten raudanpuute on ehkäistävissä ja hoidettavissa ennen kuin siitä aiheutuu seurauksia.

Ilona Ritola,

lääketieteen lisensiaatti, lääkäriasema Medipudas Oy

Omat raudanpuutteiseni

Tässä kirjoituksessa käytetyt lähteet: 

Andrews NC, Ullrich CK, Fleming MD. Disorders of iron metabolism and sideroblastic anemia. Kirjassa: Orkin S ym. Nathan and Oski’s Hematology of Infancy and Childhood, 7. painos. Saunders 2008.

Angulo-Barroso RM, Li M, Santos DC: Iron Supplementation in Pregnancy or Infancy and Motor Development: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics. 2016 Apr;137(4). pii: e20153547

Baker RD, Greer FR; Committee on Nutrition American Academy of Pediatrics. Diagnosis and prevention of iron deficiency and iron-deficiency anemia in infants and young children (0-3 years of age). Pediatrics. 2010 Nov;126(5):1040-50.

Bakoyiannis, I., Gkioka, E., Daskalopoulou, A., et al. (2015). An explanation of the pathophysiology of adverse neurodevelopmental outcomes in iron deficiency. Reviews in the Neurosciences, 26(4), pp. 479-488. Retrieved 14 Jul. 2019

Bayley N. Bayley scales of infant and toddler development. 3rd edn San Antonio, TX: Pearson Education, Inc., 2006

Beard J. Iron deficiency alters brain development and functioning. J Nutr 2003;133 (Suppl 1):1468S–72S

Beard JL. Why iron deficiency is important in infant development. J Nutr. 2008;138(12):2534 2536. 

Berglund S, Lonnerdal B, Westrup B et al. Effects of iron supplementation on serum hepcidin and serum erythropoietin in low-birthweight infants. Am J Clin Nutr 

Camaschella C. Iron and hepcidin: a story of recycling and balance. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2013;2013:1–8.

Cusick SE, Georgieff MK, Rao R. Approaches for Reducing the Risk of Early-Life Iron Deficiency-Induced Brain Dysfunction in Children. Nutrients. 2018;10(2):227. Published 2018 Feb 17. 

Dewey KG, Domellöf M, Cohen RJ et al. Iron supplementation affects growth and morbidity of breast-fed infants: results of a randomized trial in Sweden and Honduras. J Nutr 2002;132:3249–55

Domellöf M, Braegger C, Campoy C et al. , ESPGHAN Committee on Nutrition. Iron requirements of infants and toddlers. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014;58:119–29

Fallah R, Zare Bidoki S, Ordooei M. Evaluation Efficacy of Ferrous Sulfate Therapy on Headaches of 5-15 Years Old Iron Deficient Children with Migraine.Iran J Ped Hematol Oncol. 2016;6(1):32-7.

Fretham SJ, Carlson ES, Georgieff MK. The role of iron in learning and memory. Adv Nutr. 2011;2(2):112–121. 

Friel JK, Aziz K, Andrews WL et al. A double-masked, randomized control trial of iron supplementation in early infancy in healthy term breast-fed infants. J Pediatr 2003;143:582–6

Georgieff MK: Iron assessment to protect the developing brain. Am J Clin Nutr. 2017 Dec;106(Suppl 6):1588S-1593S

Hay G, Sandstad B, Whitelaw A, Borch-Iohnsen B.Iron status in a group of Norwegian children aged 6-24 months.Acta Paediatr. 2004 May;93(5):592-8.

Hergüner S, Keleşoğlu FM, Tanıdır C, Cöpür M.:Ferritin and iron levels in children with autistic disorder.Eur J Pediatr. 2012 Jan;171(1):143-6

Jáuregui-Lobera I. Iron deficiency and cognitive functions. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014;10:2087–2095. Published 2014 Nov 10. 

Kwak BO, Kim K, Kim SN, Lee R.: Relationship between iron deficiency anemia and febrile seizures in children: A systematic review and meta-analysis. Seizure. 2017 Nov;52:27-34.

Low M, Farrell A, Biggs BA, Pasricha SR. Effects of daily iron supplementation in primary-school-aged children: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

Lozoff B, Smith JB, Kaciroti N, Clark KM, Guevara S, Jimenez E. Functional significance of early-life iron deficiency: outcomes at 25 years. J Pediatr 2013;163:1260–6.

Lozoff B, Beard J, Connor J, Barbara F, Georgieff M, Schallert T. Long-lasting neural and behavioral effects of iron deficiency in infancy. Nutr Rev. 2006;64(5 Pt 2):S34–S91. 

Lozoff B, Castillo M, Clark KM: Iron supplementation in infancy contributes to more adaptive behavior at 10 years of age. J Nutr. 2014 Jun;144(6):838-45

Lozoff B. Early iron deficiency has brain and behavior effects consistent with dopaminergic dysfunction. J Nutr. 2011;141(4):740S–746S. 

Male C, Persson LA, Freeman V, Guerra A, van’t Hof MA, Haschke F; Euro-Growth Iron Study Group. Prevalence of iron deficiency in 12-mo-old infants from 11 European areas and influence of dietary factors on iron status (Euro-Growth study). Acta Paediatr. 2001 May;90(5):492-8.

McCann JC, Ames BN. An overview of evidence for a causal relation between iron deficiency during development and deficits in cognitive or behavioral function. Am J Clin Nutr 2007;85:931–45

Moffatt MEK, Longstaffe S, Besant J et al. Prevention of iron deficiency and psychomotor decline in high risk infants through use of iron fortified infant formula: a randomized clinical trial. J Pediatr1994;125:527–34.

Papageorgiou V, Vargiami E, Kontopoulos Eet al: Association between iron deficiency and febrile seizures.Eur J Paediatr Neurol. 2015 Sep;19(5):591-6

Peirano PD, Algarín CR, Chamorro RA et al: Sleep alterations and iron deficiency anemia in infancy.Sleep Med. 2010 Aug;11(7):637-42

Radlowski EC, Johnson RW. Perinatal iron deficiency and neurocognitive development. Front Hum Neurosci 2013;7:585.

Rajantie J. Lasten anemia. Duodecim 2002;118:997–1002.

Santos DCC, Angulo-Barroso RM, Li M: Timing, duration, and severity of iron deficiency in early development and motor outcomes at 9 months. Eur J Clin Nutr. 2018 Mar;72(3):332-341

Sidrak S, Yoong T, Woolfenden S: Iron deficiency in children with global developmental delay and autism spectrum disorder J Paediatr Child Health. 2014 May;50(5):356-61..

Stoltzfus Rebecca J. , Summary: Implications for Research and Programs, The Journal of Nutrition, Volume 131, Issue 2, February 2001, Pages 697S–701S

Stoltzfus RJ, Kvalsvig JD, Chwaya HM, et al. Effects of iron supplementation and anthelmintic treatment on motor and language development of preschool children in Zanzibar: double blind, placebo controlled study. BMJ. 2001;323(7326):1389–1393. 

Szajewska H, Ruszczynski M, Chmielewska A. Effects of iron supplementation in nonanemic pregnant women, infants and young children on the mental performance and psychomotor development of children: a systematic review of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr 2010;91:1–7. 

Tamura, Tsunenobu et al.
The Journal of Pediatrics, Volume 140, Issue 2, 165 – 170 Cord serum ferritin concentrations and mental and psychomotor development of children at five years of age

Trimm F. Neuropsychosocial deficits associated with irondeficiency: how long do they last? J Pediatr 2013;163:1242–3.

Yadav D, Chandra J. Iron deficiency:  beyond anemia. Indian J Pediatr  2011;78:65–72.

Wang B, Zhan S, Gong T et al. Iron therapy for improving psychomotor development and cognitive function in children under the age of three with iron deficiency anaemia. Cochrane Database Syst Rev2013;6:CD001444